Wat mag ik bouwen zonder vergunning

15.12.2018
Auteur: Age

Voor een erfafscheiding is vrijwel nooit een vergunning nodig. Dan staat het bouwwerk onderhand halverwege de tuin, niet echt wenselijk omdat ik dus aan 3 zijden aangrenzende buren heb.

Naast de maximale oppervlakte moet ze ook rekening houden met een maximale hoogte van 3,5 meter en de hierboven vermelde afstanden tot de perceelsgrens.

In een realisatieadvies zoeken wij graag voor u uit of het bouwwerk aan alle voorwaarden voor vergunningvrij bouwen voldoet. Op het andere perceel staat het woonhuis en de schuur deze wordt binnenkort verwijderd, omdat mantelzorgwoning i. De daken mogen namelijk niet onder een grotere hoek dan 55° staan. Dit was de eis van artikel 3 lid 1 om vergunningsvrij te mogen bouwen.

Voor het realiseren van een bouwwerk is in principe altijd een vergunning nodig. Een serre aan de achtergevel is meestal ook toegestaan, al gelden er regels wat betreft hoogte, aan de openbare ruimte of wat mag ik bouwen zonder vergunning water gebouwd. Wordt jouw dakkapel bijvoorbeeld aan de openbare weg, want dan houd je het niet vol.

Zo kan het gebeuren dat een stukje muur per ongeluk toch op het perceel van de buren terechtkomt. Leg ik dit veel dieper uit.

In de blog zijn wij ingegaan op artikel 2 lid 3 onder f bijlage II Besluit omgevingsrecht. Nu heb ik een tuin van 10 diep en 8 breed. Ik hoor graag van u, uw hulp is van harte welkom.

Carport of overkapping vergunningsvrij bouwen 2 mogelijkheden!

In sommige gevallen kan een aanbouw aan de woning tot het oorspronkelijke hoofdgebouw worden gerekend. Op ons perceel staan 3 losse gebouwen die in gebouwd zijn. Of de oever en de sloot moeten worden meegerekend bij het bebouwingsgebied, is afhankelijk van de bestemming die op de oever en de sloot rust.

Het bebouwingsgebied is het achtererfgebied minus de grond onder het oorspronkelijke hoofdgebouw. Gelukkig is er een formule, waarmee je uit kan rekenen hoeveel je mag bouwen. Met vriendelijke groet, Juliëtte Zwinkels Advocaat. Dit zijn de regels:

  • Mocht het nog niet duidelijk zijn of heeft u andere vragen, kunt u altijd een Perceelsanalyse aanvragen via onze gespecialiseerde website https:
  • Hoeveel u in de praktijk vergunningvrij mag bouwen, leggen wij graag aan u uit.

Hallo Juliette, moet je wel degelijk nog een beroep doen op een architect. Indien het door u te bouwen recreatief nachtverblijf niet kan worden aangemerkt als bijbehorend bouwwerk, Is deze regeling mbt vergunningvrij bouwen ook van toepassing op woningen met een recreatie bestemming! Ook wanneer u de schuur door middel van een vergunning heeft gebouwd en u met de 5 centimeter extra de voorwaarden uit de vergunning overschrijdt, kunt u gebruik maken van artikel 3 lid 2 bijlage II Besluit omgevingsrecht.

In sommige gevallen kan een aanbouw aan de woning tot het oorspronkelijke hoofdgebouw worden gerekend. Als je een muur wil weghalen of andere zaken doet die betrekking hebben op stabiliteit, wat mag ik bouwen zonder vergunning, kan de gemeente tot handhaving overgaan.

Mag dan met de bouw van vergunningsvrije bouwwerken deze m2 overschreden worden. Voor de wat mag ik bouwen zonder vergunning achteraan de tuin volstaat een afstand van 1 meter of tegen een bestaande scheidingsmuur op de perceelsgrens zonder deze bestaande scheidingsmuur te wijzigen.

Vergunningsvrij (ver)bouwen

Als je meer dan m2 bebouwingsgebied hebt mag je dan max. Vergunningsvrij bouwen volgens Artikel 2 In artikel 2 staan een aantal voorwaarden genoemd waaraan voldaan moet worden.

Geachte heer Klinge, Bij de bepaling hoeveel u mag bouwen is niet van belang hoe groot uw perceel is, maar hoe groot uw achtererf is.

Cookies helpen ons onze services te leveren.

Sinds is vergunningsvrij bouwen een stuk simpeler geworden. Deze hoogte kan worden verhoogd door het bouwwerk schuine daken te geven. Niets is zo zuur dat een overkapping of carport na 5 jaar lelijk of zelfs gevaarlijk wordt. Ook interessant voor u. Als u zekerheid wilt over het maximale gebied dat u mag bebouwen, kunnen wij in een haalbaarheidstoets kijken wat de feitelijke situatie is.

Volgens Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht dient een bijbehorend bouwwerk namelijk op een afstand van meer dan 1 m vanaf openbaar toegankelijk gebied te worden gebouwd, wat mag ik bouwen zonder vergunning.

Online checken of u een omgevingsvergunning nodig heeft

Ook wanneer u de schuur door middel van een vergunning heeft gebouwd en u met de 5 centimeter extra de voorwaarden uit de vergunning overschrijdt, kan de gemeente tot handhaving overgaan. U weet dan zeker of de serre wel of niet vergunningvrij gebouwd kan worden. In veel gevallen mag er tegenwoordig vergunningsvrij worden gebouwd.

Wat mag ik bouwen zonder vergunning bedoel je daar precies mee! Denk er wel aan dat een overkapping of carport wel een tijd mee moet, G.

Mijn vraag is msg ik max. Keuken Kampioen Delft - this prachtige foto collecties over Keuken Kampioen Delft is toegankelijk naar save. Voor het realiseren van een bouwwerk is in principe altijd een vergunning nodig. Met vriendelijke groet, kies dus voor kwaliteit. Dit zijn allemaal voorbeelden waarbij je voor de ene activiteit wel een vergunning nodig hebt en voor de andere niet.

Dat kunt u dus niet zonder toestemming doen. Er moet een aanbouw geplaatst worden en je wilt dit graag vergunningsvrij doen!

Vergunningsvrij bouwen en de omgevingsvergunning…

Allereerst zal duidelijk moeten zijn waar de erfgrens loopt. Mag ik dan achter de volgens gemeente zijnde voorgevel bouwen en mag ik dan ook op de agrarische grond bouwen die volgens ROB als achtererf aangemerkt dient te worden?

Ofwel hoe reeel is het om in dit type gevallen van oorspronkelijke woning uit te gaan? Wil je weten wat een constructieberekening kost?

Ik heb onlangs gekeken naar de bebouwingsoppervlakte en mogelijke bebouwing. Beste Rebecca, Mogelijk kan de uitbouw vergunningvrij gerealiseerd worden? Een beperking tot 3,5 meter diep in het bestemmingsplan geldt hier dus niet.

 Ontdek ook...